მეტრო ბეტონი

სს „მეტრო ბეტონი“ დაფუძნდა 2015 წლის 10 ივნისს. კომპანიის მთავარი საქმიანობა, როგორც სახელიდანაც... სრულად