სააქციო საზოგადოება „მეტრო ავრასია ჯორჯია“ დაფუძნდა 2010 წელს საქართველოში. მუდმივად მზარდი „მეტრო ავრასია ჯორჯია“ დღეისათვის 17 დამოუკიდებელ კომპანიას აერთიანებს.

სააქციო საზოგადოების კაპიტალი შეადგენს 300 000 000 ლარს, ხოლო განხორციელებული ინვესტიცია 100 000 000 აშშ დოლარს.

   

    კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო ბიზნესი, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო ავტოსადგურების მშენებლობა და მართვა, ტრანსპორტირება და მგზავრთა გადაყვანა, კარგო-სერვისი, ტურიზმი, სასტუმროების მშენებლობა და მართვა, კომერციული ფართების იჯარით გაცემა, სამშენებლო მასალების წარმოება და რეალიზაცია, კვების პროდუქტები, მედიცინა და სხვა მსხვილი თუ მცირე ბიზნესი.