კომპანიას მართავს 5 წევრისგან შემდგარი დირექტორთა საბჭო.

 

  დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გალიფ ოზთურქი

  დირექტორთა საბჭოს წევრი რაულ კახაძე

  დირექტორთა საბჭოს წევრი ჩიღდემ ოზთურქი

  დირექტორთა საბჭოს წევრი ჰამდი საღლამი

  დირექტორთა საბჭოს წევრი მელექ უსტა